Bedriftsøk

Bedriftsøk

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med Kundesjekk.no kan du spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller i selskapet (styreleder, daglig leder, styremedlemmer osv)
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregistret)
 • Oversikt på reelle rettighetshavere
 • Mulighet for både API (ReST) og fjernstyring

Kunden er den beste kilden

Send et av våre standard - eller ditt eget - egenerklæringsskjema forhåndsutfyllt med offentlige data til kunden som korrigerer, supplerer, godkjenner – og signerer. Vi har sendt og mottatt 10-tusenvis av skjema til alle typer skjermer og mottakere. Automatisk purring av kunden på e-post og sms – og saksbehandler får beskjed når skjema er fullført.

Data fra offentlige kilder og data fra kundens egenerklæringer lett er tilgjengelige når risikovurdering skal settes. Last opp dine egne dokument om du har andre kilder.

Kontakt oss om bedriftsøk

 • Søk enklere opp privatpersoner og bedrifter
 • Oppfølger regulatoriske krav
 • Sparer mye tid for å overholde hvitvaskingsloven
 • Kunden kan delta i et brukervennlig webskjema

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere