Eierkart

Det er krav til oversikt over eierstruktur. Med et eierkart spesielt laget for anti-hvitvaskingsarbeid får du full oversikt selv i kompliserte strukturer.

Kartet har utfyllende opplysninger når musen beveger seg over, nøyaktig kildeangivelse og kan eksporteres til PDF som er like lett å zoome i (uten å bli uskarp). Kunngjøringer og andre utfyllende datakilder er 1 klikk borte. Kartet har en lav fast pris pr mnd, ingen kostnad pr bruk.

Bruk mus eller fingrer for å forstørre/panorere.

Kartet er tilpasset AML-arbeid med indikatorer nevnt i lov, forskrift, og nasjonal risikovurdering:

 • Eiere (aksjonærregisteret pluss ANS, DA, KS og ENK)
 • Eiere (alle nivå) og datterselskap (1-2 nivå) for oversikt over eierstruktur. hvvl §13 (1) 3.punktum og forskr.§4-9 (a) nr 6
 • Roller i alle organisasjoner med navn og fødselsdato. hvvl §13 (1) e og hvvl §14 (3) a
 • Listeførte høyrisikoland EU og FATF markeres med rød landskode forskr.§4-9 (c) / §4-10 (1)
 • Offentlig forvaltning (inst. sektorkode) forskr.§4-6 (2) a nr 2
 • Sannsynlig RRH-sti ut fra eierandel og evt aksjeklasse (tykk eierstrek)
 • Flere aksjeklasser (sort AB-ikon)
 • Endring i aksjeklasser siste 3 år (rødt AB-ikon)
 • Manglende/ukjente eiere
 • Direkte selveierskap (rød eierpil)
 • Gjensidig eierskap (rød eierpil)
 • Selskap som har endret navn
 • Næringskode og beskrivelse
 • Holdingselskap eid av 1 person forskr.§4-9 (a) nr 3
 • Bransjerisiko (rød næringskode, årsak i tooltip) forskr.§4-9 (a) nr 5 og Nasjonal Risikovurd.
 • Lavrisikoland (EU/EØS-land vises med flagg) forskr.§4-6 (2) a nr 3, og c nr 1
 • Organisasjonsform, oppstartsdato, antall ansatte, MVA
 • Tydelig markering av eierskap like under/på/over 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
 • Aksjer notert på depot (ISIN)
 • Aksjer notert på børs (BØRS - ticker og børs i tooltip) hvvl §14 (2) første punktum og forskr.§4-6 (2) a nr 1
 • Selskap med børsnotert majoritetseier markeres med RRH/UBO med strek over hvvl §14 (2) andre punktum
 • Mulighet for å velge detaljgrad så man kan se skogen for bare trær i store strukturer

Egnet for integrasjon i interne system og bruk via API.

Utforsk disse eksemplene:

Visma
Nordic Unmanned
Trac Services

Kontakt oss om Eierkart

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere