Eierkart

Det er krav til oversikt over eierstruktur. Med et eierkart spesielt laget for anti-hvitvaskingsarbeid får du full oversikt selv i kompliserte strukturer.

Kartet har utfyllende opplysninger når musen beveger seg over, nøyaktig kildeangivelse og kan eksporteres til PDF som er like lett å zoome i (uten å bli uskarp). Kunngjøringer og andre utfyllende datakilder er 1 klikk borte. Kartet har en lav fast pris pr mnd, ingen kostnad pr bruk.

Bruk mus eller fingrer for å forstørre/panorere.

Kartet er tilpasset AML-arbeid med indikatorer nevnt i lov, forskrift, og nasjonal risikovurdering:

 • Eiere (aksjonærregisteret pluss ANS, DA, KS og ENK)
 • Eiere (alle nivå) og datterselskap (1-2 nivå) for oversikt over eierstruktur. hvvl §13 (1) 3.punktum og forskr.§4-9 (a) nr 6
 • Roller i alle organisasjoner med navn og fødselsdato. hvvl §13 (1) e og hvvl §14 (3) a
 • Listeførte høyrisikoland EU og FATF markeres med rød landskode forskr.§4-9 (c) / §4-10 (1)
 • Offentlig forvaltning (inst. sektorkode) forskr.§4-6 (2) a nr 2
 • Sannsynlig RRH-sti ut fra eierandel og evt aksjeklasse (tykk eierstrek)
 • Flere aksjeklasser (sort AB-ikon)
 • Endring i aksjeklasser siste 3 år (rødt AB-ikon)
 • Manglende/ukjente eiere
 • Direkte selveierskap (rød eierpil)
 • Gjensidig eierskap (rød eierpil)
 • Selskap som har endret navn
 • Næringskode og beskrivelse
 • Holdingselskap eid av 1 person forskr.§4-9 (a) nr 3
 • Bransjerisiko (rød næringskode, årsak i tooltip) forskr.§4-9 (a) nr 5 og Nasjonal Risikovurd.
 • Lavrisikoland (EU/EØS-land vises med flagg) forskr.§4-6 (2) a nr 3, og c nr 1
 • Organisasjonsform, oppstartsdato, antall ansatte, MVA
 • Tydelig markering av eierskap like under/på/over 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
 • Aksjer notert på depot (ISIN)
 • Aksjer notert på børs (BØRS - ticker og børs i tooltip) hvvl §14 (2) første punktum og forskr.§4-6 (2) a nr 1
 • Selskap med børsnotert majoritetseier markeres med RRH/UBO med strek over hvvl §14 (2) andre punktum
 • Mulighet for å velge detaljgrad så man kan se skogen for bare trær i store strukturer

Egnet for integrasjon i interne system og bruk via API.

Utforsk disse eksemplene:

Visma
Nordic Unmanned
Trac Services

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere

Priser

Priser pr mnd

 • Kundesjekk.no koster fra 950 kr/mnd
 • Det er egne priser for flere brukere, kontosøk og eierkart. Ta kontakt.

Priser forbruk

 • Personsøk, 40 kr pr søk
 • Organisasjonssøk, 50 kr pr søk
 • Identifisering med BankID, 10 kr pr stk
 • Signering med BankID, 15 kr pr stk
 • Kontosøk, 3 kr pr stk
 • Eierkart, 0 kr pr stk
 • Kontinuerlig overvåkning bedrift: inkludert
 • Kontinuerlig overvåkning person: ta kontakt

Ingen bindingstid

Vi har ingen bindingstid, men et løpende abonnement. Vi lever av at kundene er fornøyd med oss. Etablering er 4000 kr, og dette inkluderer blant annet opplæring til alle brukere som skal benytte Kundesjekk

Fakturering skjer annenhver måned. Abonnmementet på forskudd, forbruk på etterskudd. Alle priser eks mva.

Ta kontakt for øvrige priser og komplett pristilbud, databehandleravtale og avtalevilkår.

Tjenesten er tilgjengelig for rapporteringspliktige.