I samarbeid med:

Kundesjekk.no gjør etterlevelse av hvitvaskingsloven litt enklere

Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.
Fyll ut skjema eller kontakt oss på telefon (+47) 51 58 02 58 for en gratis demo av plattformen.
close

Ja, vi vil vite mer:

Hva er kundesjekk.no?

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no benytter sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir kunder av kundesjekk.no tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. Kundesjekk.no hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket. Du kan være helt sikker på hvem kunden din er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll.

Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre:

 • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
 • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
 • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
 • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
 • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
Tjenesten er kun tilgjengelig for berørte av hvitvaskingsloven

Personsøk

Med Kundesjekk.no kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn. Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEPer. Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs sanksjonsliste.
 • Søkeresultater fra FNs sanksjonsliste.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

Bedriftssøk

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med Kundesjekk.no kan du spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller i selskapet (styreleder, daglig leder, styremedlemmer osv)
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregistret)
 • Oversikt på reelle rettighetshavere


Alle resultater kan benyttes som grunnlag for en god kundekontroll. Søkene vil også kunne benyttes som en del av dokumentasjonen i ettertid på at kundekontroll har funnet sted. Kundesjekk.no holder styr på alle resultater i et enkelt, søkbart arkiv. Alle søkeresultater lagres som oversiktlige PDF-filer som kan benyttes til dokumentasjon i ettertid. Alle PDF-filer kan enkelt eksporteres for å lagres i for eksempel eksisterende bransje eller CRM systemer.

Priser

Priser forbruk:
 • Personsøk, 40 kr pr søk
 • Organisasjonssøk, 50 kr pr søk
 • Identifisering med BankID, 10 kr pr stk
Inkluderer signerte PDF-kopier av resultatet, levert av BankID.
Priser pr mnd:
 • Abonnement Kundesjekk.no er 950/mnd
 • Pris pr bruker er 349/mnd
Inkluderer drift, ubegrenset lagring og eget BankID AML sertifikat.

All priser eks mva.

Ta kontakt for øvrige priser og komplett pristilbud, databehandleravtale og avtalevilkår.
Det er ingen avtaletid, men løpende abonnement med 3 mnds oppsigelsestid. Etablering 4.000 kr.
Fakturering skjer annenhver måned. Abonnement på forskudd, forbruk på etterskudd.