Kontinuerlig Screening

Bedrift


Man er forpliktet til å holde seg oppdatert på reelle rettighetshavere og eierstruktur. Kundesjekk overvåker alle virksomheter dere har gjort oppslag på.

Dere får månedlig rapport med vesentlige endringer hos kundene siden din siste innhenting av data:

  • Kunder man har glemt å gjøre oppslag på (kun for regnskap og revisjon – kundelister automatisk fra Foretaksregisteret)
  • Kunder man kan ha utdaterte data på fordi det har gått lang tid (avhengig av risikoprofil)
Eksempelrapport
  • Kunder som er på en av de tre sanksjonslistene fra FN, EU eller OFAC.
  • Kunder som endrer på sine aksjeklasser
  • Kunder som får nye eiere med over 25% eierandel
  • Kunder som får nye deltakende eiere (ANS, KS, DA, KF m.fl.)
  • Kunder som endrer på sitt styre og/eller sin ledelse (f.eks daglig leder)
  • Kunder som endrer navn eller bransje
Eksempelrapport

Rapportene kan mottas både på e-post og som strukturerte data (JSON) levert til API-mottak hos dere. Eksisterende kundeoversikter kan tas med i datagrunnlaget slik at man får full nytte av rapportene selv uten å fornye alle data man allerede har i Kundesjekk.


Person

Ved å bruke Personsøk kan en rapporteringspliktig gjennomføre søk mot PEP og sanksjonslister under en onboarding-prosess, noe som gir den rapporteringspliktige god forståelse av personen på det nøyaktige tidspunktet.

Men hvis vedkommende blir PEP eller sanksjonert etter å ha blitt kunde, er selskaper under AML-lovgivning pålagt å oppdage dette og begynne å behandle denne kunden deretter. For sanksjonslister er det behov for å være oppdatert hver gang en ny sanksjonsliste blir publisert. Det kan være enda mer tungvint å finne ut om en person har blitt en PEP, giftet seg med en PEP eller blitt en nær tilknytning til en PEP.
Den kontinuerlige screeningtjenesten i Kundesjekk.no hjelper rapporteringspliktige å holde seg oppdatert med sanksjons- og pep-listene på en praktisk måte.

Hvordan fungerer kontinuerlig screeningtjeneste hos Kundesjekk.no?

For å benytte seg av tjenesten, må den rapporteringspliktige laste opp hele listen (via Excel) over personer som skal screenes. Dette kan omfatte alle personer som har en relevant rolle i et selskap (for eksempel reelle rettighetshavere/daglig leder). Den rapporteringspliktige vil bli varslet hvis det er samsvar mellom noen av personene på kundelisten mot den relevante PEP eller sanksjonslisten.

Hvis personene på kundelisten får en endring mot PEP og sanksjonslistene på et senere tidspunkt, vil man motta et varsel slik at compliance-staben kan handle ut ifra denne informasjonen. Løsningen sjekker en gang i døgnet.

I Kundesjekk.no kan den rapporteringspliktige selv legge til flere personer på listevisningen når de får nye kunder. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss om screening

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere