Kontosøk

Kontosøk

Før betalinger kan du kontrollere om kunden er eier av det oppgitte kontonummeret. Både som en kvalitetskontroll på riktig konto før utbetaling for å unngå feil, men også for å avdekke om midlene overføres til andre med vilje (f.eks for en stråmann).

Tilsvarende brukes kontosøk før iverksettelse av trekk (innbetaling) både som kvalitetskontroll på riktig konto og som del av kontrollen med midlenes opprinnelse.

Mange, f.eks eiendomsmeglere, er pålagt å gjøre denne kontrollen. Les mer hos Finanstilsynet (som også nevner Kundesjekk.no).

Regnskapsfører, revisor eller advokat? Kontosøk kan, i tillegg til å brukes i egen virksomhet, også gjøres på vegne av dine kunder. For eksempel for å kontrollere at kundens lønnsutbetalinger går til en lønnskonto den ansatte rår over og at betaling til leverandører går til leverandørens konto - for eksempel for å unngå CEO/direktørsvindel.

Oppslag gjøres live mot Bankenes konto- og adresseringsregister (KAR).

Mulighet for både API (ReST) og fjernstyring.

Kontakt oss om kontosøk

  • Kontroller enkelt personer og bedrifter
  • Oppfølger regulatoriske krav
  • Sparer mye tid for å overholde hvitvaskingsforskriften

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere