Personsøk

Personsøk

Med Kundesjekk.no kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn. Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn, og eventuelle tidligere navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrerte adresser
 • Søkeresultater fra nordisk PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente samarbeidspartnere (RCA)
 • Søkeresultat fra EU og FN sanksjonslister pluss mulighet for UK og OFAC-listen
 • Roller i næringslivet
 • Mulighet for både API (ReST) og fjernstyring

Kunden er den beste kilden

Send et av våre standard - eller ditt eget - egenerklæringsskjema forhåndsutfyllt med offentlige data til kunden som korrigerer, supplerer, godkjenner – og signerer. Vi har sendt og mottatt 10-tusenvis av skjema til alle typer skjermer og mottakere. Automatisk purring av kunden på e-post og sms – og saksbehandler får beskjed når skjema er fullført.

Data fra offentlige kilder og data fra kundens egenerklæringer er lett tilgjengelige når risikovurdering skal settes. Last opp dine egne dokument om du har andre kilder.

Kontakt oss om personsøk

 • Søk enklere opp privatpersoner og bedrifter
 • Oppfølger regulatoriske krav
 • Sparer mye tid for å overholde hvitvaskingsloven
 • Kunden kan delta i et brukervennlig webskjema

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere