kundesjekk.no

Hei, Kundesjekk har 2022-08-11 gjort en automatisk gjennomgang av oppslagene til Regnskapsbyrået Eksempel AS (987654321) og har tips.

⚠ SANKSJONERTE KUNDER

Disse selskapene dere har gjort oppslag på finnes på internasjonale sanksjonslister!

ORGNRSELSKAPLISTE
920168167 Elemento LTD (slettet 2022-06-30)OFAC
987717106 TAMILS REHABILITATION ORGANISATIONOFAC

Kilde: FN, EU, OFAC

Tips forsvinner kun når: Selskapet markeres inaktivt/skjult

☘ ENDRING I AKSJEKLASSER

Aksjeselskap kan ha flere aksjeklasser. Hovedformålet med flere aksjeklasser er å kunne definere kontroll (og utbytte) separat fra eierskap. Endringer i aksjeklasser betyr derfor ofte endring i reell kontroll.

I 2021 var det over 1500 aksjeselskap i Norge som endret på sine aksjeklasser. Disse opplysningene ble offentliggjort av skatteetaten i aksjonærregisteret i mai 2022 og oppdatert i Kundesjekk-rapportene om kvelden den 22.mai.

Dere har gjort oppslag på enkelte av disse selskapene, hvor dere kun har rapport(er) eldre enn dette.

Viser alle 4 treff

↑ORGNRSELSKAPSISTE OPPSLAG
811413682 ELOPAK ASA 2021-03-29 ➤ Kundesjekk
811900052 FOODBACK AS 2022-05-18 ➤ Kundesjekk
814603032 NORDIC AQUAFARMS GROUP AS 2021-03-25 ➤ Kundesjekk
815836782 SKANDIA GREENPOWER AS 2021-12-17 ➤ Kundesjekk

Kilde: Aksjonærregisteret, Enhetsregisteret og Kundesjekk

☘ NYE VESENTLIGE EIERE

I 2021 var det over 19200 aksjeselskap i Norge som fikk nye eiere med mer enn 25% eierandel. Disse opplysningene ble offentliggjort av skatteetaten i aksjonærregisteret i mai 2022 og oppdatert i Kundesjekk-rapportene om kvelden den 22.mai.

Dere har gjort oppslag på enkelte av disse selskapene, hvor dere kun har rapport(er) eldre enn dette.

Viser alle 4 treff

↑ORGNRSELSKAPNYE EIERE OVER 25%SISTE OPPSLAG
811809942 FORSØKSLIA AS FORSØKSLIA UTVIKLING AS 2021-02-17 ➤ Kundesjekk
812038842 MARIN RØR AS THERMA INDUSTRI AS 2021-03-02 ➤ Kundesjekk
812532502 BILSKADESENTERET NORDMØRE AS AUTO 8-8 BIL AS 2021-12-03 ➤ Kundesjekk
812541692 SKAGERAK REGNSKAP AS GRENLAND GRUPPEN AS 2021-03-26 ➤ Kundesjekk

Kilde: Aksjonærregisteret, Enhetsregisteret og Kundesjekk

☘ ENDRING I DELTAKERE

Disse selskapene har hatt endringer i sine deltakere etter siste oppslag. Endringer i deltaker er endrede eiere i ANS, DA, KS, ENK eller endret eierkommune.

Viser alle 4 treff

ORGNRSELSKAPENDRINGSISTE OPPSLAG
871072922 GJEDREM & HOLMEN ELVERK DA deltaker 2022-05-04 2021-03-08 ➤ Kundesjekk
897490692 KONGENS PLASS 4 ANS deltaker 2021-09-20 2021-02-24 ➤ Kundesjekk
914525861 NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS deltaker 2021-06-10 2021-03-15 ➤ Kundesjekk
923971890 IKT NORDHORDLAND KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP deltaker 2022-01-19 2021-03-10 ➤ Kundesjekk

Kilde: Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Kundesjekk

☘ ENDRING I ROLLER

Disse selskapene har hatt endringer i sine roller etter siste oppslag.

  • Endringer i ledelse er bytte av daglig leder/adm.dir, kontaktperson, norsk representant eller bestyrende reder.
  • Endringer i styret er alle endringer i styret.

Viser alle 4 treff

ORGNRSELSKAPENDRINGSISTE OPPSLAG
811605042 ENGENE 100 AS styre 2022-02-14 og ledelse 2022-02-14 2021-03-19 ➤ Kundesjekk
920331084 TYPES AS styre 2022-03-18 og ledelse 2022-06-04 2022-03-04 ➤ Kundesjekk
920332609 EGERSUND LAKK AS styre 2021-06-21 2021-03-01 ➤ Kundesjekk
920340350 THALES COMMERCIAL NORWAY AS ledelse 2021-06-01 2021-03-23 ➤ Kundesjekk

Kilde: Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Kundesjekk

☘ NAVNESKIFTE

Disse selskapene har endret navn etter siste oppslag. Navneskifte skjer ofte ved endring i virksomhet eller eiere.

Viser alle 4 treff

ORGNRTIDLIGERE NAVNGJELDENDE NAVNSISTE OPPSLAG
996956512 AKTIV INNHERRED AS LOKALMEGLEREN NT AS 2021-06-25 ➤ Kundesjekk
995740982 BSD MOTORIMPORT DA BSD MOTOR DA 2019-12-02 ➤ Kundesjekk
994888676 BOLIGSAMEIET NEDRE SANNAN GNR. 192, BNR 597 MÅSØRA BOLIGSAMEIE 2019-12-18 ➤ Kundesjekk
994829963 K4 NAMDAL AS TEFT SMEVIKAUNET AS 2019-01-17 ➤ Kundesjekk

Kilde: Enhetsregisteret og Kundesjekk

☘ BRANSJEENDRING

Disse selskapene har endret bransje etter siste oppslag. Bransje er ofte et viktig element i risikovurderingen.

Viser alle 2 treff

ORGNRNAVNFRA BRANSJETIL BRANSJESISTE OPPSLAG
998733162 INNHERRED KRISTNE SKOLE GRUNNSKOLE 94.991 85.201 2019-10-02 ➤ Kundesjekk
997311035 TS TRANSPORT VERDAL AS 41.200 49.410 2019-09-02 ➤ Kundesjekk

Kilde: Enhetsregisteret og Kundesjekk

Tips forsvinner når:

  • Det gjøres nye oppslag
  • Selskapet markeres inaktivt/skjult
  • Selskapet opphører

Tipset er sendt til dere som er markert som admin-brukere. Vennlig hilsen tipsroboten hos Kundesjekk.