I samarbeid med:

Kundesjekk.no gjør etterlevelse av hvitvaskingsloven litt enklere

Vi hjelper deg med kundekontroll av privatpersoner og bedrifter.
close

Spørsmål eller demo?
Vi tar kontakt

Hva er kundesjekk.no?

Kundesjekk er brukt av bedrifter i alle størrelser fra bare noen få - til flere tusen - oppslag hver måned.

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no benytter sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir kunder av kundesjekk.no tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. Kundesjekk.no hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket. Du kan være helt sikker på hvem kunden din er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll.

Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre:

 • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
 • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
 • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
 • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
 • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
Tjenesten er kun tilgjengelig for berørte av hvitvaskingsloven

Personsøk

Med Kundesjekk.no kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn. Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEPer. Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs sanksjonsliste.
 • Søkeresultater fra FNs sanksjonsliste.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.Bedriftsøk

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med Kundesjekk.no kan du spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller i selskapet (styreleder, daglig leder, styremedlemmer osv)
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregistret)
 • Oversikt på reelle rettighetshavere

Alle resultater kan benyttes som grunnlag for en god kundekontroll. Søkene vil også kunne benyttes som en del av dokumentasjonen i ettertid på at kundekontroll har funnet sted. Kundesjekk.no holder styr på alle resultater i et enkelt, søkbart arkiv. Alle søkeresultater lagres som oversiktlige PDF-filer som kan benyttes til dokumentasjon i ettertid. Alle PDF-filer kan enkelt eksporteres for å lagres i for eksempel eksisterende bransje eller CRM systemer.
Kontosøk

Før betalinger kan du kontrollere om vedkommende er eier av det oppgitte kontonummeret. Både som en kvalitetskontroll på riktig konto før utbetaling for å unngå feil, men også for å avdekke om midlene overføres til andre med vilje (f.eks for en stråmann).

Tilsvarende brukes kontosøk før iverksettelse av trekk (innbetaling) både som kvalitetskontroll på riktig konto og som del av kontrollen med midlenes opprinnelse.

Oppslag gjøres live mot bankenes kontoregister (KAR).

Kontinuerlig Screening

Ved å bruke Personsøk kan en rapporteringspliktig gjennomføre søk mot PEP og sanksjonslister under en onboarding-prosess, noe som gir den rapporteringspliktige god forståelse av personen på det nøyaktige tidspunktet.

Men hvis vedkommende blir PEP eller sanksjonert etter å ha blitt kunde, er selskaper under AML-lovgivning pålagt å oppdage dette og begynne å behandle denne kunden deretter. For sanksjonslister er det behov for å være oppdatert hver gang en ny sanksjonsliste blir publisert. Det kan være enda mer tungvint å finne ut om en person har blitt en PEP, giftet seg med en PEP eller blitt en nær tilknytning til en PEP.
Den kontinuerlige screeningtjenesten i Kundesjekk.no hjelper rapporteringspliktige å holde seg oppdatert med sanksjons- og pep-listene på en praktisk måte.

Hvordan fungerer kontinuerlig screeningtjeneste hos Kundesjekk.no?

For å benytte seg av tjenesten, må den rapporteringspliktige laste opp hele listen (via Excel) over personer som skal screenes. Dette kan omfatte alle personer som har en relevant rolle i et selskap (for eksempel reelle rettighetshavere/daglig leder). Den rapporteringspliktige vil bli varslet hvis det er samsvar mellom noen av personene på kundelisten mot den relevante PEP eller sanksjonslisten.

Hvis personene på kundelisten får en endring mot PEP og sanksjonslistene på et senere tidspunkt, vil man motta et varsel slik at compliance-staben kan handle ut ifra denne informasjonen. Løsningen sjekker en gang i døgnet.

I Kundesjekk.no kan den rapporteringspliktige selv legge til flere personer på listevisningen når de får nye kunder. Ta kontakt for mer informasjon.

eSignering

Nå kan du slippe å printe, scanne, signere med penn og maile alle kontrakter og avtaler. Spar tid med Kundesjekk.no sin eSignerings modul!

Nå kan du laste opp og sende ut alle typer dokumenter i PDF-format til signering med BankID. Tjenesten støtter multidokumentsignering slik at man kan laste opp flere PDF-filer og få de signert i samme operasjon. Det er støtte for signaturer for inntil 8 personer på samme dokument. Løsningen gir et oversiktlig brukergrensesnitt for å se status på alle som skal signere, og alle dokumenter kommer med et synlig stempel inkludert dato på hver enkelt person sin signatur.

Tjenesten er tilgjengelig for alle kunder av Kundesjekk.no, og koster ingenting ekstra i måneden. Pris er 15 kr eks mva pr signatur.

Priser

Priser forbruk:
 • Personsøk, 40 kr pr søk
 • Organisasjonssøk, 50 kr pr søk
 • Identifisering med BankID, 10 kr pr stk
 • Signering med BankID, 15 kr pr stk
Inkluderer PDF-kopier av resultatet, levert av BankID.
Priser pr mnd:
 • Abonnement Kundesjekk.no er 950/mnd
 • Pris pr bruker er 349/mnd
 • Det er egne priser for flere enn tre brukere. Ta kontakt
Inkluderer drift, ubegrenset lagring og eget BankID AML sertifikat.

All priser eks mva.

Ta kontakt for øvrige priser og komplett pristilbud, databehandleravtale og avtalevilkår.
Det er ingen avtaletid, men løpende abonnement med 3 mnds oppsigelsestid. Etablering 4.000 kr.
Fakturering skjer annenhver måned. Abonnement på forskudd, forbruk på etterskudd.

Hvem står bak?

Kundesjekk.no er et produkt fra Systor Vest AS med data primært fra BankID AML. Produktet utvikles videre i et team av erfarne fagfolk fra ulike fagområder - i nært samspill med Vipps. Vår erfaring med integrasjon av IT-system i over 20 år gjør det mulig å knytte kundesjekk.no til ditt eget interne kunde- eller fagsystem. Kontakt oss for en kartlegging av muligheter i din organisasjon.

Systor Vest er stiftet i år 2000 og har levert positive tall hvert år. Kundesjekk.no leverer isolert sett også positive tall. Både vi og produktet er her i morgen.