Norges største portal for KYC

  • Søk enklere opp privatpersoner og bedrifter
  • Gjør kundekontrollen raskt, enkelt og trygt
  • Hold deg oppdatert på endringer i kundeforhold
  • Benytt vår portal eller integrer våre data i ditt fagsystem

Kundereferanser

Kundesjekk er et effektivt verktøy som forenkler arbeidet med AML, signeringer og identitetskontroll

Mads Jespersen
Daglig leder, Advokatfirmaet Jespersen

Vi er veldig fornøyde med Kundesjekk! Har brukt systemet til elektronisk signering av papirer også, så det er supert i disse hjemmekontortider.

Caroline Lium-Valmot
Head of legal and compliance, Sissener

Lokalbank

Slik gikk det da Lokalbank implementerte våre tjenester

Vi ser nærmere på hvordan samarbeidet med Kundesjekk har økt effektiviteten og forbedret kundekjennskap for Lokalbank-alliansen.

En løsning tilpasset dine behov

ikon portal

Portal

Kom raskt igang med Kundesjekk Portal.

I Kundesjekkportalen kan du løse hele KYCprosessen.

ikon api

API

Koble til våre datakilder via Kundesjekk API.

Du velger selv om du vil kjøpe noen eller alle tjenestene våre.

ikon portal-api

Portal API

Integrer deler av eller hele portalen i ditt fagsystem.

Kundesjekk er integrert i en lang rekke fagsystemer hos flere av landets største bedrifter.

Så enkelt sjekker du kundene dine

1. Søk opp person/bedrift

Legitimer kunden digitalt med bankID uten oppmøte.

2. Kontrollér kunden

Kunden sjekkes opp mot sanksjonslister fra EU og FN, og om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP) eller nær familie med en PEP.

3. Rapportering og screening

All informasjon om kunden samles på et sted. Kontinuerlig screening plukker opp endringer hos kunden.

4. Kundens Egenerklæring

Kunden kan få se relevante innsamlede opplysninger, endre, bekrefte og signere. Skjemaet kan tilpasses med virksomhetens egne spørsmål, f.eks spørsmål om bankforbindelse, aksjonæravtaler eller annet.