API, Fjernstyring og Single Sign-On

Ingen IT-system er en øy alene. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan dele dokumenter med andre system. Men noen ganger er ikke det nok. Systor Vest, som har utviklet Kundesjekk.no, har erfaring med integrasjon helt fra oppstart i år 2000. Send din IT-avdeling i vår retning, vi snakker det samme språket.

Uansett hvilken vei dere velger har vi det som trengs for å være en integrert del av dine øvrige IT-system. Noen av våre største kunder benytter Kundesjekk.no på denne måten.

Fellespålogging (Single sign-on)

Dere kan selv ta hånd om brukeroversikt og pålogging med Active Directory eller OpenID Connect. Om dere har annen brukerdatabase tilpasser vi også gjerne til denne. Dermed slipper brukerne å logge seg på.

Fjernstyring

Brukerne kan føres fra ditt interne system til riktig bilde i Kundesjekk.no med alle felt forhåndsutfyllt. Dette er en effektiv lavterskel-integrasjon hvor dere også får del i de oppgraderinger vi gjør uten merarbeid.

Dataoverføring

Resultatene kan leveres til din server etter hvert som de oppstår, eller dere kan hente dem. Kombinert med fellespålogging (single sign-on) og fjernstyring gir dette saksbehandlerne en svært effektiv arbeidsflyt uten store investeringer.

ReST API

Kundesjekk-prosesser kan også startes via moderne ReST API. Som for fjernstyring kan data leveres når de oppstår, eller dere kan hente dem.
Eierkartet har eget ReST API og er spesielt godt egnet for integrasjon.


API, Fjernstyring og Single Sign-On

Kontakt oss om API

  • Innlogging på samme måte som ellers i bedriften
  • Automatiser prosesser med fjernstyring
  • Full integrasjon med API

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere