Hva er kundesjekk.no?

Kundesjekk er brukt av bedrifter i alle størrelser fra bare noen få - til flere tusen - oppslag hver måned.

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no benytter BankID sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir kunder av kundesjekk.no tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. Kundesjekk.no hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket. Du kan være helt sikker på hvem kunden din er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll.

Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre:

  • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
  • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via nordiske PEP-lister
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet

Hvem står bak?

Kundesjekk er et produkt fra BankID BankAxept AS.

Produktet utvikles i et team av erfarne fagfolk fra ulike fagområder.
Kundesjekk.no er tilgjengelig i hele Skandinavia.
Både vi og produktet er her i morgen også.

Kontakt oss for

  • demonstrasjon av systemet
  • gjennomgang av funksjonalitet
  • svar på dine spørsmål